Pokud se rozhodnete svůj živnostesnký list zrušit, musíte to oznámit na živnostenském úřadě i na dalších úřadech. Nejjednodušším způsobem, jak zrušit svůj živnostenský list je vyplnění Jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě, díky kterému Vám odpadá povinnost chodit na ČSSZ, zdravotní pojišťovnu i finanční úřad.

Další kroky ke zrušení podnikání:

1. Podání daňového přiznání na finančním úřadě

Dalším krokem pro ukončení podnikání je podání daňového přiznání na finančním úřadě. Lhůta je konec března, či konec června v případě, že má podnikatel daňového poradce. Mohou nastat dvě skutečnosti:

  • Podnikatel vede účetnictví – v tomto případě je podnikatel povinen vést účetnictví až do dne ukončení živnosti.

Zásoby nemají na základ daně žádný vliv, a pokud jsou zásoby prodány po ukončení podnikání, je potřeba je zdanit jako příjem. Zásoby se nesmí prodat osobě blízké nebo finančně spojené.

Pohledávky a závazky, které podnikatel evidoval v účetnictví před ukončením podnikání nemají na základ daně žádný vliv. A to i případě, že byly uhrazeny až po dni ukončení podnikání.

Na dlouhodobý majetek může podnikatel uplatnit pouze poloviční odpis, a to v případě, že ukončuje podnikání v průběhu roku. V případě, že se podnikatel rozhodne majetek prodat, musí uhradit daň z příjmů, a to až do 5ti let od ukončení podnikání.

  • Podnikatel vede daňovou evidenci – je potřeba si upravit základ daně.

Pokud se v daňové evidenci vyskytují nezaplacené pohledávky, rezervy, a nespotřebované zásoby, tak o tyto částky základ daně podnikatel zvýší.

V případě, že má podnikatel nějaké nezaplacené závazky, daňový základ si o tuto částku sníží.

V případě, že podnikatel využívá paušální výdaje, pouze si základ daně upraví tak, že si jej zvýší o nespotřebované zásoby a nezaplacené pohledávky.

2. Podání Přehledu o příjmech a výdajích

Dalším krokem je podání Přehledu o příjmech a výdajích za zdaňovací období na zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

3. Oznámení zaměstnancům

V případě, že má podnikatel zaměstnance, je potřeba s nimi ukončit poměr z důvodu zrušení zaměstnavatele. Zaměstnancům tak náleží odstupné. Jestliže ale podnikatel zaměstnává více než 20 zaměstnanců, musí taktéž informovat úřad práce.

 

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář