Živnostenský rejstřík nám slouží k vyhledávání fyzických a právnických osob, které podnikají na základě živnostenského oprávnění. Každý může na živnostenském úřadě zažádat o elektronický či papírový výpis s informacemi. Taktéž je možné nahlížet do živnostenského rejstříku pomocí internetu, například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostenský rejstřík má veřejnou a neveřejnou část. Do veřejné části může nahlížet každý, do neveřejné části se musíte prokázat.

Při založení živnosti vás živnostenský úřad požádá o informace, které poté zadá do živnostenského rejstříku. Tyto informace jsou například:

  • osobní údaje,
  • druh živnosti,
  • provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
  • doba platnosti živnostenského oprávnění,
  • datum vzniku živnostenského oprávnění, atd.

Kromě Živnostenského rejstříku je možné také nahlížet do Obchodního resjtříku.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář