Jestliže máte zaměstnání, ve kterém si vyděláte alespoň 8 000 Kč (výše minimální mzdy), nebo za vás platí pojistné stát, a do toho podnikáte, jste OSVČ vedlejší. To znamená, že jako OSVČ vedlejší si můžete vybrat, zda budete platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění, či budete platit celou částku za rok.

V prvním roce nemusíte platit zálohy a teprve na konci roku si vypočtete výši pojistného ze skutečných příjmů. Pro další roky si můžete určit, jestli a jak velké zálohy chcete platit, nebo si je určíte ze skutečných příjmů. Pro OSVČ vedlejší neexistuje minimální vyměřovací základ a tudíž ani minimální zálohy!

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten se určí z Vašeho přehledu příjmů a výdajů, kdy od příjmů odečtete výdaje a vyměřovací základ tvoří 50 % z tohoto rozdílu.

Vytvořte si web zdarma

Kdy jste OSVČ vedlejší

OSVČ vedlejší pro účely zdravotního pojištění jste v případě, kdy podnikáte a zároveň jste zaměstnáni s příjmem minimálně 8 000 Kč, nebo patříte do skupiny osob, za které platí pojistné stát:

  • nezaopatřené děti (i studenti do 26 let),
  • poživatele důchodů (starobního, invalidního),
  • příjemce rodičovského příspěvku,
  • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
  • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář