Pro informace o zdravotním pojištění pro OSVČ vedlejší jděte na článek Zdravotní pojištění OSVČ vedlejší.

Každá OSVČ si musí platit zdravotní pojištění. To tvoří 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten se určí z Vašeho přehledu příjmů a výdajů, kdy od příjmů odečtete výdaje a vyměřovací základ tvoří 50 % z tohoto rozdílu.

Existuje minimální a maximální vyměřovací základ. V roce 2011 minimální vyměřovací základ tvoří 148 440 Kč (12 371 Kč měsíčně), a maximální vyměřovací základ pro rok 2011 je 1 781 280 Kč (148 440 Kč měsíčně). Platnost těchto nových základů je až od ledna 2011.

V případě, že jste OSVČ hlavní, platíte si zdravotní pojištění ve formě záloh. Ty se platí každý měsíc. Na konci roku, pokud se výše celkových zaplacených záloh nerovná výši pojistného, doplatíte zbytek, nebo naopak Vám pojišťovna vrátí přeplatek.

Minimální měsíční záloha v roce 2011 je 1 670 Kč. Maximální měsíční záloha je ve výši 20 040 Kč. Minimální zálohu musíte platit, i když teprve s podnikáním začínáte, nebo i když jste ve ztrátě. Pokud podnikáte prvním rokem, tradičně platíte první rok minimální zálohy a pro další roky si zálohy vypočítáte jako výše pojistného pro předchozí rok děleno 12. Příklad najdete níže v článku.

Zálohy na pojistné jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Za splatnost se počítá den, kdy pojišťovna obdrží peníze na účet!

Doplatek musíte zaplatit nejpozději do 8. dne od podání daňového přiznání, tj. do 8. dubna.

Příklad výpočtu záloh:

Celkové příjmy za rok 2011 jsou ve výši 500 000 Kč, celkové výdaje jsou 200 000 Kč. Podnikáte teprve prvním rokem, tudíž budete platit pouze minimální zálohy.

Součet záloh za rok 2011: 1670*12 = 20 040 Kč.

Vyměřovací základ je: (500 000 – 200 000)/2 = 150 000 Kč.

Výše pojistného za rok 2011: 150 000*0,135 = 20 250 Kč.

Doplatek, který budete platit v roce 2012: 20 250 – 20 040 = 210 Kč.

Výše záloh, které budete platit v roce 2012:  20 250/12 = 1 688 Kč.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář