V případě, že jste OSVČ jako hlavní činnost, jste povinni platit zálohy na sociální pojištění. V případě, že jste OSVČ jako vedlejší činnost, zálohy platíte v případě, kdy jste se dobrovolně přihlásili pro platbu sociálního pojištění, nebo jste dosáhli daňového základu alespoň 59 374 Kč a nebo jste se rozhodli platit nemocenské pojištění.

Vyměřovací základ pro zálohy

Zálohy si určíte ze svého vyměřovacího základu, který musí být minimálně 50 % daňového základu, ale minimálně 71 136 Kč ročně pro OSVČ hlavní a 28 452 Kč ročně pro OSVČ vedlejší. Existuje taktéž maximální vyměřovací základ, který je pro oba typy OSVČ 148 440 Kč měsíčně.

Výše záloh

Pro OSVČ hlavní je pro rok 2011 výše minimální zálohy 1 807 Kč měsíčně. Výše maximální zálohy je 43 345 Kč měsíčně.

Pro OSVČ vedlejší tvoří minimální záloha v roce 2011 částku 723 Kč měsíčně. Maximální záloha je stejná jako pro OSVČ hlavní, a to 43 345 Kč měsíčně.

Splatnost záloh

Splatnost záloh je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Den zaplacení se přitom počítá den, kdy platba došla na účet OSSZ. Můžete si platit zálohy i na více období, než na 1 měsíc, tuto skutečnost musíte oznámit příslušné OSSZ. Nemůžete ale platit zálohy zpětně.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář