Při výpočtu daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2011 je důležité věnovat pozornost několika upozorněním.

Od roku 2011 je stanovena povinnost plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je stanovena do konce února. V případě podání vyúčtování elektronicky, je lhůta prodloužena do 20. března.

Formulář pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti najdete tady. Je důležité se při jeho vyplněné držet pokynů, které najdete tady. Povinné přílohy k zúčtování daně najdete na stránkách České daňové správy.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář