Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti.Vymezení veřejné obchodní společnosti najdeme v Obchodním zákoníku počínaje § 76.

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem veřejné obchodní společnosti může být fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti.

Firma musí obsahovat označení “veřejná obchodní společnost”, jež může být nahrazeno zkratkou “veř. obch. spol.” nebo “v. o. s.”. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek “a spol.”.

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Ta musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
c) předmět podnikání společnosti.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.

Práva a povinnosti společníků

K obchodnímu vedení veřejné obchodní společnosti je oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem.

Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář