Možnosti a podmínky spolupráce s autory - Podnikatelský web

Máte zájem zapojit se autorsky do tvorby článků pro internetový magazín Podnikatelský web? Nebo vás napadla jiná forma spolupráce s vaším projektem? Přečtěte si více informací, nebo nás rovnou kontaktujte.

Propagace a spolupráce projektů

Máte vlastní projekt zaměřený podobné tematice, nebo doplňující zaměření našeho magazínu? Napište nám na vojtech.zak@webnode.com, abychom mohli společně probrat možnou spolupráci.

Autorská spolupráce

Pokud máte zkušenosti v oblasti využití internetu pro podnikatelské účely a dokážete napsat článek přístupnou formou i pro úplné laiky, rádi s vámi navážeme spolupráci. Zašlete svůj profil na e-mail vojtech.zak@webnode.com. Domluvíme se na konkrétním tématu či sérii článků.

Obsah článků

Všechny články magazínu se tematicky zaměřují na oblasti:

Obecně všechny články směřují do oblasti internetu a jeho využití k podnikání i v případě živnostníků, drobných podnikatelů a malých firem. Těmto skupinám magazín laickou formou přibližuje jednotlivé oblasti, kterých by si měli podnikatelé všimnout.

Forma článků

Každý článek musí být napsán jednoduchou formou, pro naprosté laiky a rozsahem nepřekročí cca 2 až 3 normostrany. Vše musí být velmi názorné, včetně příkladů, náhledů nebo videoukázek. Autor by měl do článku zapojit i vhodný netextový obsah (obrázky, tabulky, videa atd.) a tento materiál dodat provozovateli spolu s článkem.

K článkům se namlouvají podcasty a tomu je třeba přizpůsobit stylistiku článku, aby se dal dobře a plynule číst. Strukturou článku by měl článek ctít základní pravidla psaní pro web: krátké věty a jednoduchá souvětí, krátké odstavce, dostatek jasných podnadpisů, využití seznamů a netextového obsahu.

Pravidelnost psaní

Můžete psát pravidelně, i nepravidelně. Časová náročnost pro jednoho autora není větší než 1 článek za týden.

Odměny autorské spolupráce

Autor za každý schválený článek obdrží individuálně domluvený autorský honorář a pod článkem bude uvedena krátká (do 50 slov) biografie autora s odkazy k propagaci vlastních projektů.

Autorská práva

Právní režim publikování autorských děl se řídí autorským zákonem v platném znění a dalšími, navazujícími právními předpisy. Provozovatel serveru získává od autora článku výhradní, časově a prostorově neomezené právo užívání článku.

Autor je povinen zdržet se jakékoliv dispozice s předaným článkem, s výjimkou bezplatné ukázky maximálně jedné třetiny článku za účelem své vlastní prezentace nebo propagace magazínu. Odevzdáním článku autor vyjadřuje souhlas s tím, aby poskytovatel tato oprávnění zcela, nebo zčásti poskytl třetí osobě.