Pro informace o povinnosti k sociálnímu pojištění pro OSVČ vedlejší jděte na článek Sociální pojištění OSVČ vedlejší 2011.

Do sociálního pojištění zařazujeme důchodové pojištění a nemocenské pojištění.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění platíte za dobu, za kterou jste vykonávali hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Důchodové pojištění, které zahrnuje také příspěvek na politiku zaměstnanosti tvoří v roce 2011 29,2 %. Tato částka se vypočítá z vyměřovacího základu. Ten tvoří minimálně 50 % ze základu daně.

Maximální vyměřovací základ je pro rok 2011 1 781 280 Kč (148 440 Kč/měsíc) a minimální vyměřovací základ je 71 136 Kč (5 928 Kč/měsíc). V případě, že vás zajímá výše záloh na sociální pojištění v roce 2011, běžte na článek Zálohy na sociální pojištění OSVČ 2011.

Platby sociálního pojištění za kalendářní měsíc jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. V případě, že si přejete platit důchodové pojištění pomocí složenek, je třeba si o ně zažádat na příslušné OSSZ. Můžete tak udělat osobně, telefonicky, či e-mailem. Pokud platíte důchodové pojištění přes bankovní účet, den splatnosti se počítá ten den, kdy banka obdržela peníze na účet. Jako variabilní symbol při převodu peněz budete uvádět to číslo, které vám přidělila OSSZ, neuvádí se Vaše rodné číslo.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné! K nemocenskému pojištění se musíte přihlásit na příslušné OSSZ. Pokud se rozhodnete přihlásit k nemocenskému pojištění jako OSVČ vedlejší, budete i tak posuzováni jako OSVČ hlavní.

Sazba pro nemocenské pojištění tvoří pro rok 2011 2,3 % z měsíčního základu. Minimální měsíční platba činí 92 Kč. Maximální měsíční platba činí 3 415 Kč. Pokud zaplatíte více, neznamená to, že dostanete větší podporu v nemoci či na mateřské, ale bude se to brát pouze jako přeplatek.

Od roku 2011 se nemocenské u OSVČ může čerpat od 22. dne nemoci, pokud si platila nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář