V roce 2011 můžete uplatnit slevu na dítě ve výši 11 604 Kč za rok. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na částku 23 208 Kč za rok.

Abyste si mohli slevu na dítě uplatnit, podle Zákona o daních z příjmů dítě musí být:

vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

a) nezletilým dítětem (do 15ti let, povinná školní docházka),

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let a:

  • soustavně se připravuje na budoucí povolání (prezenční studium školy) nebo
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Slevu na dítě si může uplatnit pouze jeden z manželů. Nemůžete uplatnit slevu na dítě Vašeho druha/družky.

V případě slevy na dítě Vám může vzniknout tzv. daňový bonus. To znamená, že pokud jsou vaše příjmy nižší než sleva na dani, přeplatek Vám bude vrácen. Daňový bonus můžete uplatnit v případě, kdy jeho výše činí alespoň 100 Kč měsíčně a maximálně 52 200 Kč ročně.

Pokud vyživujete dítě jen část roku, musíte si vypočítat poměrnou část, nemůžete využít celou částku.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář