Při výpočtu daně z příjmů je nutné, abyste vzali v potaz všechny vaše příjmy. Těmi mohou být například příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, a jedním z druhů příjmů spadající do výpočtu daně z příjmu fyzických osob jsou také příjmy z kapitálového majetku. Příjmy z kapitálového majetku jsou:

a)      podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů.

b)      Podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše.

c)      Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu.

d)      Výnosy z vkladních listů a z vkladů.

e)      Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem.

f)        Plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob.

g)      Úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, a další získané úroky a poplatky ze zapůjčení peněz.

h)      Úrokové a jiné výnosy z držby směnek.

 

Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují:

i)        rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu, a emisním kurzem při jejich vydání.

j)        Příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.

k)      Příspěvek fyzickým osobám na stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010, a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář