Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně.

O rozvržení týdenní pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se stanovená týdenní pracovní doba rozvrhuje tak, aby délka směny nepřesáhla devět hodin.

Přestávky v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, i v tomto případě musí mít zaměstnanec přestávku na jídlo a oddech. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

Další informace o různých formách pracovní doby najdete v článcích Pružná pracovní doba, Kratší pracovní doba, Práce přesčas, Nerovnoměrná pracovní doba, a Práce mladistvých.

Informace převzaté ze Zákoníku práce.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář