Za mladistvého se považuje osoba mladší 18 let. Pro tyto zaměstnance se uplatňují jiné podmínky pracovní doby. Dále se pak ještě rozlišuje pracovní doba mladistvých pod 16 let.

Pracovní doba mladistvých pod 18 let nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a v případě, že je mladistvý zaměstnán u více zaměstnavatelů, nesmí délka týdenní pracovní doby překročit 40 hodin týdně celkem (v celkovém součtu u všech zaměstnavatelů). Pracovní doma mladistvých pod 16 let činí maximálně 30 hodin týdně s tím, že pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout šest hodin.

Tito zaměstnanci mohou vykonávat práci jak na základě pracovního poměru, tak na základě různých dohod, např. dohoda o provedení práce, či dohoda o pracovní činnosti.

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci, která ale nepřesáhne 1 hodinu a pokud je to nezbytné, musí být pod dohledem zaměstnance staršího 18 let. Taková noční práce musí navazovat na denní směnu.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci přestávku na jídlo a odpočinek nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a dále pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé zdraví.

Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Informace převzaté ze Zákoníku práce.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář