Povinné údaje na webu podnikatele - Podnikatelský web

Chybí na vašich stránkách údaj o zápisu do rejstříku? Hrozí vám pokuta až 50.000,- a zákaz činnosti na rok. Pomůžeme vám na web doplnit údaje, které jsou ze zákona povinné.

Jaké údaje jsou na firemním webu povinné

Jako podnikatel, právnická i fyzická osoba, musíte dle zákona na své firemní prezentaci uvádět stejné údaje jako na fakturách či smlouvách. Uživatelům stránek proto zpřístupněte tyto informace:

 • jméno podnikatele, nebo název společnosti
 • sídlo společnosti, nebo místo podnikání
 • identifikační číslo podnikatele
 • údaj o zápisu v evidenci:
  • zápis do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
  • zápis do jiné zákonné evidence, např. živnostenský rejstřík

Právnická osoba

Příklad společnosti zapsané v obchodním rejstříku:

Název společnosti: „Přesný název dle obchodního rejstříku
Sídlo: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město
IČ: „Identifikační číslo podnikatele
Spisová značka: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město

Nepovinné údaje
DIČ: „Daňové identifikační číslo“ (jsme / nejsme plátci DPH)
Základní kapitál: „Částka kapitálu, pokud je celý splacen“ Kč

Fyzická osoba

Příklad podnikající fyzické osoba, nezapsané v obchodním rejstříku:

Jméno: „Jméno a příjmení, pod kterým podnikáte, včetně dodatku
Místo podnikání: „Ulice a číslo popisné, PŠČ Město
IČ: „Identifikační číslo podnikatele
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od „datum zápisu
Evidenční číslo ŽL: „evidenční číslo, číslo jednací
Evidující úřad: „úřad, u kterého je podnikatel evidován

Nepovinné údaje
DIČ: „daňové identifikační číslo“ (jsme / nejsme plátci DPH)

Koho se povinnost týká

Povinnost uvádět identifikační údaje na svých internetových stránkách se týká podnikatele, kterým je podle obchodního zákoníku osoba:

 • zapsaná v obchodním rejstříku
 • podnikající na základě živnostenského oprávnění
 • podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Povinnost platí také pro zahraniční podnikatele s pobočkou v ČR. Pro zahraniční firmy nebo jejich organizační složky v ČR platí stejná pravidla jako pro tuzemské firmy. Pouze nemusejí uvádět údaje o zápisu do evidence ve své zemi, pokud jim to tamní právo nenařizuje.

Kam s nimi

Návštěvník webu musí vaše identifikační údaje bez problému najít. To je jediné omezení. Využijte třeba stránku s kontakty, informacemi o firmě nebo údaje uveďte v patičce webu. Ideální bývá stránka s kontaktními údaji, aby měl zákazník všechny informace pohromadě.

Pokud máte firemní stránky ve více jazycích, pak údaje uveďte i na všech cizojazyčných mutacích webu.

Co hrozí, když vám na webu údaje chybí

Pokud na obchodních listinách, a od roku 2008 také na internetových stránkách, neuvádíte všechny identifikační údaje, hrozí vám sankce podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích:

 • pokuta až 50.000 Kč
 • zákaz činnosti až na 1 rok

Prohřešky řeší živnostenské úřady a záleží na jejich rozhodnutí, jestli podají oznámení na policii – tam by začalo řízení a dokazování podle správního řádu. Podnikateli se musí prokázat vlastnictví webu, na kterém identifikační údaje chybí.

Proč jsou údaje povinné

V březnu 2008 vyšla novela obchodního zákoníku, zákon 513/1991 Sb., která považuje internetové stránky za obchodní listinu. Pro stránky platí podobné náležitosti jako pro smlouvy, objednávky, faktury nebo obchodní dopisy. Každý podnikatel musí na webu uvádět informace, které mu určuje § 13a obchodního zákoníku.

Hlavním důvodem změny je informovanost a tedy i ochrana spotřebitelů. Dnes se většina prodeje přesouvá na internet a zákon chce zřejmě spotřebitele chránit před případnými podvody.

Internetové stránky, které uvádějí svého provozovatele a všechny identifikační údaje, mohou být pro zákazníky důvěryhodnější.

Mít na stránkách povinné údaje se vyplatí

Než riskovat pokutu a spor s živnostenským úřadem, raději na svůj firemní web uveďte všechny identifikační údaje. Je na každém úřadu, jak dostupnost údajů posoudí. Nespoléhejte se na odkaz do obchodního rejstříku nebo možnost si vše dohledat na internetu. Přidat těch pár informací na stránky se vyplatí.

Jak je na tom váš firemní web, chybí na něm některé povinné údaje?

Získejte firemní web zdarma

 

Štítky

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář

 
 

Trackbacks