Podnikání cizinců v České Republice je dnes daleko jednodušší, a to díky členství ČR v Evropské Unii. Pokud znáte cizince, který si přeje podnikat v ČR, je důležité vědět, zda je ze země EU, případně Norska, Islandu, Lichtenštejnska, či Švýcarska. Podnikání pro tyto cizince má totiž v podstatě stejné podmínky jako pro českou osobu.

V případě, že pochází ze země mimo EU, podmínky podnikání se mírně odlišují.

Podnikání cizinců jako fyzických osob ze zemí EU a přidružených zemí

Přidružené země EU jsou Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. Založení podnikání cizinců z těchto zemí probíhá za stejných podmínek jako u českých osob. Je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, jako je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Živnost se ohlašuje na jakémkoliv živnostenském úřadě na území ČR. Je nutné předem nebo na místě vyplnit ohlášení živnosti, kde žadatel vyplní následující informace:

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána v obchodním rejstříku
  • Státní občanství
  • Rodné číslo, bylo-li přiděleno
  • Datum narození
  • Bydliště mimo území České republiky
  • Předmět podnikání s uvedením oborů činností
  • Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací ěíslo).
  • Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
  • Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Dále s sebou žadatel donese výpis z evidence trestů ze země, odkud pochází. V případě, že takovýto výpis nevlastní, je možné podepsat před notářem prohlášení o bezúhonnosti, které nesmí být starší jak tři měsíce.  Toto prohlášení může podepsat ve státě posledního pobytu, např. v České Republice.

Žadatel také musí předložit potvrzení o zaplacení správního poplatku.

V případě, že si chce zahraniční osoba založit živnost jinou než volnou, musí taktéž předložit potvrzení o odborné způsobilosti.

Musí být doklady přeloženy do českého jazyka? Doklady být přeloženy nemusí v případě, že živnostenský úřad nemá pochybnosti a jejich správnosti.

Podívejte se na článek o založení živnosti, kde najdete další užitečné informace.

Podnikání cizinců ze zemí mimo EU

Pokud cizinec, který chce začít podnikat v ČR, není ze zemí EU a přidružených zemí, musí vlastnit povolení k pobytu v České Republice. Pokud ale vlastní azyl, toto povolení nepotřebuje a může podnikat jako česká osoba.

Ostatní podmínky jsou stejné jako pro cizince z Evropské Unie.

Štítky

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář