Podmínky užívání internetového magazínu - Podnikatelský web

Seznamte se s podmínkami užívání obsahu, ochranou osobních údajů uživatelů i omezením šíření publikovaného obsah mimo tento server.

Magazín poskytuje uživatelům serveru články zdarma. Kromě čtení článků v internetovém prohlížeči mohou uživatelé využít různé možnosti odebírání článků a upozornění na novinky.

Autorská práva

Veškerá autorská práva k internetovému magazínu www.PodnikatelskyWeb.cz (dále jen magazín) i jeho obsahu vlastní a vykonává provozovatel serveru.

Veškerý obsah serveru je chráněn autorským právem. Bez písemného souhlasu provozovatele není dovoleno šířit žádný obsah, články nebo videa umístěné na tomto serveru. Užití jakékoli části magazínu, zejména šíření, přepracování, přetisk, překlad nebo zařazení do jiného díla je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Odpovědnost za obsah

Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků autorů ani komentářů čtenářů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zaručuje čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Žádné osobní údaje, které čtenáři dobrovolně neposkytnou, provozovatel neshromažďuje, ani je nepředává třetím osobám.
Pokud čtenáři dobrovolně serveru poskytnou své osobní údaje, dávají tím zároveň souhlas k tomu, aby provozovatel s údaji mohl nakládat v potřebném rozsahu k provozování serveru a zpřístupnění obsahu veřejnosti, správě i archivaci článků a komentářů čtenářů.

Další informace