Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může být hlavní a vedlejší. Proto, abyste byli zařazeni jako OSVČ vedlejší, musíte v kalendářním roce:

  • vykonávat zaměstnání, nebo
  • mít nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu, nebo
  • mít nárok na rodičovský příspěvek, nebo
  • mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo
  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou, nebo
  • vykonáváte vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde vojáky z povolání, nebo
  • jste nezaopatřeným dítětem.

Ve většině případů musíte tuto skutečnost dokládat na příslušném OSSZ.

Taktéž to, že jste OSVČ vedlejší má vliv na platbu sociálního i zdravotního pojištění. Pro více informací jděte na články Zdravotní pojištění OSVČ vedlejší a Sociální pojištění OSVČ vedlejší 2011.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář