Obchodní společnosti jsou právnické osoby vznikající za účelem podnikání.

Druhy obchodních společností:

  • Osobní
  1. Komanditní společnost – k.s.
  2. Veřejná obchodní společnost – v.o.s
  • Kapitálové
  1. Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
  2. Akciová společnost – a.s.
  3. Evropská společnost – ES

 

Založení a vznik společnosti

Založení a vznik společnosti jsou dva rozdílné pojmy. Založení znamená podepsání společenské smlouvy, příp. zakladatelské listiny, kdy společnost ještě oficiálně neexistuje a musí čekat na zápis do Obchodního rejstříku. Teprve po zápisu společnost vzniká, což znamená, že se stává právnickou osobou.

Vytvořte si web zdarma

Zrušení a zánik společnosti

Zrušení společnosti může nastat dobrovolně, kdy se společníci rozhodnou o ukončení činnosti, nebo povinně, ze strany soudu.

Může se zrušit s likvidací anebo bez likvidace. S likvidací se majetek společnosti vypořádává mezi jednotlivé společníky a společnost tak přestává existovat (po výmazu z Obchodního rejstříku).

Bez likvidace společnost přechází na někoho jiného. Buď se může spojit s jinou společností (fúze) nebo se může rozdělit a dát tak vzniku nových společností anebo jmění přechází na společníka.

Zánik společnosti pak nastává po výmazu z Obchodního rejstříku.

Základní kapitál

Základní kapitál se liší u jednotlivých společností. U s.r.o. tvoří základní kapitál 200 000 Kč, u akciové společnosti 2 mil. bez veřejné nabídky akcií a 20 000 000 mil. s veřejnou nabídkou akcií. U komanditní společnosti tvoří 5 000 Kč.

 

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář