Nadace je právnickou osobou, která se zakládá za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Ty můžou být z oblasti ekologie, lidských práv, sportu, vědy a podobně. Není to tedy organizace založená za účelem podnikání a dosahování zisku. Ale i nadace potřebuje mít nějaké příjmy. Ty může získat z majetku zřizovatele, vlastní hospodářské činnosti nebo velice omezené podnikatelské činnosti.

Nadace se zřizuje smlouvou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou v případě jednoho zřizovatele. Každá nadace musí mít zřízen nadační fond, který se zapisuje do Obchodního rejstříku.

Vymezení nadace a další informace najdete v Zákoně o nadacích a nadačních fondech.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář