Místo podnikání může být totožné s místem bydliště, nicméně pouze pokud je uvedeno jako trvalé bydliště na našem občanském průkaze. V případě, že budeme podnikat na jiné adrese, je třeba dodat potvrzení o souhlasu majitele nemovitosti.

Další možností je založit si tzv. provozovnu. Ta může sloužit například jako kancelář, ordinace, dílna, či prodejna. Může být opět založena v místě vašeho bydliště, nebo na jiné adrese, ale musíte se vždycky prokázat vlastnickým právem nebo souhlasem vlastníka. Dalšími tipy provozoven jsou automaty, či mobilní provozovny.

Pokud si chcete založit provozovnu, je třeba ji označit a určit zodpovědnou osobu. Označit ji můžete obchodní firmou, nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, v případě, že bylo přiděleno. V případě, že provozovna slouží k prodeji zboží či poskytování služeb, musí být také zvenku vidět tyto informace:

  • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní doba určená pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorie a třída u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Taktéž u těchto tipů provozoven (k prodeji zboží či poskytování služeb) v případě, že se rozhodnete provozovnu uzavřít, musíte tuto informaci umístit na místě viditelném zvenčí, konkrétně odkdy dokdy bude provozovna uzavřena, a to alespoň tři dny předem.

 

Vzor označení provozovny:

Jana Nováková

IČO: xx xxx xx

Odpovědná osoba: Jana Nováková

Otevřeno: Po – Pá: 9:00 – 17:00

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář