Jak si můžete snížit daně v roce 2013 - Podnikatelský web

Získejte web zdarma

Právnické osoby mají ze zákona povinnost platit 19% daň z příjmu. Existují ale způsoby, jak si daně v roce 2013 snížit. A ještě tím prospějete společnosti. Čtěte dál a zjistěte se, jak vám může pomoci chráněné pracovní dílny.

Chráněné pracovní dílny jsou ve skutečnosti hudbou minulosti. Ačkoliv ještě existují, už si je nemůžete zřídit. Nahradil je institut chráněného pracovního místa. Rozdíl mezi nimi je ale minimální. Zatímco termín chráněná pracovní dílna odkazuje k místu, kde pracuje minimálně 60 % zdravotně postižených osob, v pracovišti s chráněným pracovním místem může být jenom jediná zdravotně postižená osoba.

Jak si můžu snížit daně v roce 2013

Firma zjednávající chráněná pracovní místa má navíc nárok snížit si daně. Při počítání daní z příjmu fyzických osob si mohou snížit daň o 18 000 korun za každého zdravotně postiženého zaměstnance a až 60 tisíc korun za těžce postiženého zaměstnance.

Jak si zřídit chráněné pracovní místo

Pokud si chcete zřídit chráněné pracovní místo, musíte uzavřít dohodu s Úřadem práce a to přinejmenším na 3 roky. Po celé tři roky musíte zdravotně postižené skutečně zaměstnávat. Hlavně ale musíte upravit pracoviště tak, aby v něm daný zaměstnanec mohl bez problémů pracovat.

Na zřízení chráněného pracovního místa a další provozní náklady si můžete na úřadu práce zažádat o příspěvek. Jeho velikost je odvislá od průměrné mzdy v národním hospodářství v prvním a třetím čtvrtletí předchozího kalendářního roku, od míry zdravotního postižení osoby a od počtu zřízených pracovních míst. Dosáhnout může maximálně osminásobku (v případě těžce postižené osoby dvanáctinásobku) průměrné mzdy na každou zaměstnanou zdravotně postiženou osobu.

Pokud bude alespoň polovina vašich zaměstnanců zdravotně postižených, můžete od úřadu práce dostat i druhý příspěvek, který může pokrýt až 75 % vašich nákladů vynaložených na mzdy.

Povinnost zaměstnávat ZPO

Každá firma s více než 25 zaměstnanci má ze zákona povinnost zaměstnávat lidi se zdravotním postižením – zdravotně postižené osoby musí tvořit 4 % zaměstnanců. Firma musí dovádět 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou chybějící zdravotně postiženou osobu. Takové firmy ale mohou svoji povinnost splnit i jinak – stačí, když budou odebírat výrobky či služby od firem, které zaměstnávají více než 50 % lidí se zdravotním postižením.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář

 
 

Trackbacks