Dohoda o provedení práce je nejjednodušší forma závislé práce, jelikož ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel nemusí platit zdravotní a sociální pojištění, ale pouze do výdělku zaměstnance do 10 000 Kč.

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít pouze na max. 300 hodin za kalendářní rok. I když máte u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více jiných dohod, hodiny odpracované na základě těchto smluv či dohod spadají do oněch 300 hodin za rok.

Můžete si samozřejmě uzavřít dohodu o provedení práce u různých zaměstnavatelů. V tom případě se hodiny nesčítají, u každého z nich můžete odpracovat max. 300 hodin za rok.

Vytvořte si web zdarma

Zdravotní a sociální pojištění

U dohody o provedení práce se neplatí ani zdravotní pojištění, ani sociální pojištění a to do výdělku nižšího než 10 000 Kč. Nicméně pokud máte podepsanou pouze dohodu o provedené práce a ani za Vás neplatí pojištění stát, musíte se zaregistrovat jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit zdravotní pojištění ve výši 1080 Kč měsíčně.

Zdanění

Zdanění dohody o provedení práce může být provedené několika způsoby, záleží, která situace nastane. Existují dvě situace: výdělek do 5 000 Kč včetně a výdělek nad 5 000 Kč.

Pokud má zaměstnanec výdělek do 5 000 Kč včetně a NEPODEPÍŠE prohlášení k dani, uplatní se mu tzv. srážková daň 15 % (tuto daň zaměstnanec dále nemusí řešit v daňovém přiznání na konci roku, ale také nemůže zažádat o vrácení daně). V případě, že PODEPÍŠE prohlášení k dani, platí tradičně zálohy na daň, může uplatnit slevy na dani a na konci roku musí podat daňové přiznání.

Jestliže má zaměstnanec odměnu vyšší než 5 000 Kč, platí zálohy na daň, a pokud podepsal prohlášení k dani, může uplatnit slevy na dani.

Co musí dohoda obsahovat

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena vždy písemně. Musí obsahovat sjednaný pracovní úkol, výši odměny a podmínky jejího poskytování, dobu, na kterou se dohoda uzavírá a rozsah práce.

 

Vzor dohody o provedení práce ke stažení zdarma najdete v článku Dohoda o provedení práce_vzor.

 

V případě, že jste zaregistrovaní na pobírání podpory v nezaměstnanosti a zajímá Vás, jestli si u toho můžete přivydělat, podívejte se na náš článek Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělky.

Výpočet mzdy u dohody o provedení práce najdete v článku Dohoda o provedení práce – výpočet mzdy.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář