Jak vydělat peníze z domu či na internetu je častou otázkou nás všech. V článku Jak vydělat peníze z domu či na internetu – pozor na podvody! najdete různé tipy na to, jak vydělat peníze. Jednou z takových možností je darování krve. Dárce má možnost snížení základu daně z příjmu při ročním zúčtování o 2000 Kč za každý odběr krve.

Kromě toho je dárci krve je podle zákoníku práce poskytnuto pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby.

Pracovní volno se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Pokud je dárce v transfuzní stanici odmítnut, není mu poskytnuto placené volno na celou pracovní dobu, ale pouze na dobu nutnou pro návrat do zaměstnání.

Kdo může krev darovat

Při výběru dárce krve se z dárcovství vylučují osoby, u kterých je pravděpodobnost výskytu krví přenosných chorob vyšší. Za “rizikové chování” a “rizikové faktory” z hlediska možnosti přenosu infekce se například považují:

 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, sex. partner)
 • úzký kontakt s nemocnými s krvácivou chorobou (rodina, sex. partner)
 • výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v pokrevním příbuzenstvu či rodině
 • pobyt ve Velké Británii nebo ve Francii (nad 6 měsíců) v letech 1980-96 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci)
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura mimo zdravotnické zařízení apod.

Kompletní výpis rizikových osob najdete zde.

Všechna místa, kde můžete krev darovat najdete zde.

 

Autor článku:

25 komentářů

 1. Václav Koucký napsal:

  Přeji hezký den, jen jsem chtěl upozornit, že odkaz na odběrná místa nefunguje, pokud by bylo možné to opravit, bylo by to prima.
  VK

Přidat komentář