Stejně jako OSVČ, i fyzické osoby jsou povinny podávat daňové přiznání. Do kdy se daňové přiznání podává? Jaká je výše sazby daně z příjmů fyzických osob? Co je nutné do daňového přiznání fyzických osob zařadit? Následující článek podává informace nutné k podání daňového přiznání fyzických osob.

Které fyzické osoby jsou povinny daňové přiznání podat?

Všechny fyzické osoby, jejichž roční příjem převýšil 20 000 Kč, osoby, které prokázaly daňovou ztrátu, a osoby, které provozovaly závislou činnost u více zaměstnavatelů jsou povinny podávat daňové přiznání fyzických osob.

Dokdy se přiznání podává?

Termín je vždy 1. 4. pro osoby, co nemají daňového poradce a 1. 7. pro ty, co daňového poradce mají.

Jaká je sazba daně z příjmu fyzických osob?

Pro rok 2011 je sazba daně z příjmů 15 %. V roce 2012 se sazba mění na 19%.

Jak se postupuje při daňovém přiznání?

Pro účely daňového přiznání fyzických osob jsou důležité jeho příjmy. Vyplní se příjmy ze zaměstnání, neboli závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu a příjmy z kapitálového majetku.

Součet všech těchto příjmů tvoří základ daně, od kterých se sníží odčitatelné položky (dary, životní pojištění, penzijní připojištění, ztráta v minulých letech, výdaje na výzkum a vývoj). Po odečtené odečitatelných položek se vypočítá 15 % daně.

Následně se od daně mohou odečíst slevy na dani. Teď je možné přiznání odevzdat spolu s nutnými přílohami.

Vzor daňového přiznání pro fyzické osoby 2011 najdete tady, pokyny pro jeho vyplnění tady, jednotlivé přílohy si pak můžete stáhnout zde.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář