Daňová evidence slouží podnikatelům či živnostníkům převážně ke zjištění základu daně z příjmů. Pozor – daňová evidence od roku 2004 nahrazuje tzv. jednoduché účetnictví, které se už dnes nepoužívá.

Kdy použít daňovou evidenci

Jestliže jste podnikající fyzická osoba, nepřekročili jste obrat 25 mil. Kč, nejste účastníkem sdružení a nejste zapsáni v Obchodním rejstříku, můžete použít daňovou evidenci. V opačném případě musíte používat tzv. podvojné účetnictví.

Co daňová evidence obsahuje

V daňové evidenci si vedete přehled příjmů a výdajů, které ovlivňují výši hotovosti či stavu na bankovním účtu. Tudíž například nezapisujete vystavení faktury, ale až inkaso peněz na Váš účet. Musíte také oddělit zdanitelné příjmy a výdaje od příjmů a výdajů nezdanitelných.

Dále si vedete stav majetku a pohledávek a závazků. Tyto přehledy musíte oddělit od přehledu příjmů a výdajů.

Do stavu majetku si můžete zavést drobný hmotný majetek (majetek do 40 000 Kč a použitelnost delší než 1 rok) a uvedete tyto údaje: název majetku, datum zařazení, datum vyřazení a pořizovací cenu.

Vytvořte si web zdarma

Dále si vedete přehled o dlouhodobém hmotném majetku (více jak 40 000 Kč) a nehmotném majetku (více jak 60 000 Kč), který je ve formě odpisů.

V případě vystavení faktury jiné firmě či osobě Vám vznikne pohledávka. Tu si zaevidujete číslem faktury, datem provedení služby, popisem služby, cenou, datem splatnosti faktury a datem uhrazení faktury. Do svého přehledu příjmů a výdajů si zapíšete příjem, až je Vám faktura proplacena.

V případě závazků si vedete stejné údaje, pouze při proplacení faktury z Vaší strany si tuto skutečnost zapíšete jako výdaj v přehledu příjmů a výdajů.

Jak si vést daňovou evidenci

Daňovou evidenci si můžete vést v jednoduchém účetním programu, či např. v Excelu. Účetní program se doporučuje v případě velkého množství dokladů, v případě skladové evidence či pokud jste plátcem DPH. Nezapomeňte si schovávat všechny doklady, které v daňové evidenci prokazujete. Je třeba si doklady značit, aby byly lehce dohledatelné. Doporučuje se také doklady kopírovat, z důvodu blednutí či ztráty originálů.

Vzory daňové evidence ke stažení zdarma

Můžete si zdarma stáhnout vzory daňové evidence, a to Daňová evidence – příjmy a výdaje, Daňová evidence majetku a Daňová evidence závazků a pohledávek.

Přechod z podvojného účetnictví na daňovou evidenci

Pokud Vás zajímá, kdy můžete přejít na daňovou evidenci, podívejte se na článek Jak přejít z účetnictví na daňovou evidenci.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář