Daň z příjmu je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. U fyzických osob se zdaňuje veškerý jejich příjem, u právnických osob se zdaňuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, které si jako podnikatel či společnost vedete v účetnictví či pomocí daňové evidence.

Daň z příjmu fyzických osob

Fyzické osoby, neboli poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) příjmy z kapitálového majetku,
d) příjmy z pronájmu,
e) ostatní příjmy.

Některé příjmy se nemusí zahrnovat do výpočtu, neboli jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

Sazba daně z příjmu fyzických osob je v roce 2011 15%. V roce 2012 se sazba daně z příjmu fyzických osob mění na 19%.

Vytvořte si web zdarma

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob musí odvádět ty osoby, které nejsou fyzickými osobami. Jsou to například obchodní spolčenosti. Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok či hospodářský rok nebo účetní období, které musí být dlouhé alespoň 12 měsíců.

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Výdaje se určí buď na základě skutečných výdajů v daňové evidenci, či se uplatní paušální výdaje.

Některé příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob.

Sazba daně z příjmu právnických osob je v roce 2011 19%.

 

Autor článku:

0 Komentářů

Buď první a přidej komentář.

Přidat komentář